Urutan Rukun Islam 5 Perkara

Rukun Islam

Rukun Islam – Agama Islam diibaratkan sebuah bangunan kokoh yang akan menaungi dan menjaga para pemeluknya dari segala kebathilan yang menyengsarakan ketika di akhirat kelak. Bangunan