Muammalat

Zakat Fitrah – Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisob atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang...
Pak Bunadi
7 min read